top of page

TEORIEN BAG
ISTDP bygger på klassisk psykoanalyse og tilknytningsteori og ser psykiske lidelser som et resultat af brud i tidlige tilknytningsrelationer. Forstyrrelser og traumer i den tidlige tilknytning skaber en kaskade af komplekse følelser, som kan være så overvældende og angstskabende at de blokeres og undgås. Senere i livet, når disse følelser aktiveres, vil det medføre angst og forsvarsreaktioner.

Angsten og forsvarene kan være helt eller delvist ubevidste for personen selv, og alligevel (eller netop derfor) medføre alvorlige problemer i form af fysiske symptomer, psykiske lidelser og relationelle vanskeligheder. Det vil sige, at klienten tidligt i livet har indlært mønstre for at håndtere sine følelser, særligt ift. nærhed og relationer.

Visse følelser er blevet forbundet med angst og derfor blevet erstattet af forskellige forsvarsmønstre, og som nu udspiller sig i de aktuelle relationer, som klienten indgår i; det betyder, at de kan vise sig i forholdet til partneren, børn eller venner, på arbejdet og selvfølgelig vil de også vise sig i samtalen med psykologen. Mønstre som var nyttige da de opstod, men er nu blevet et problem som hindrer klienten i at udfolde sit potentiale, tage vare på sig selv og leve det liv hun ønsker.

Terapiens middel såvel som mål er således, at klienten hjælpes til at kende og rumme sine følelser uden at blive angst og forsvarspræget. Som Jon Frederickson så poetisk har formuleret det: ”The deeper you feel, the more you heal”.

TERAPIEN
Klientens individuelle mønstre af følelser, angst og forsvar er centralt for terapeutens vurdering (i ISTDP kaldet psykodiagnose) og intervention i terapien. Ordet dynamisk henviser netop til samspillet mellem følelser, angst og forsvar og terapeutens opgave er at vurdere og intervenere i forhold til klientens reaktioner ”moment to moment”. Terapiens fokus er således at hjælpe klienten til at mærke sine følelser og andre sunde jeg-funktioner, at hjælpe klienten til at se og regulere sin angst i nuet samt hjælpe klienten med at se og opgive usunde forsvarsmekanismer. Disse tre elementer betragtes i ISTDP som forudsætninger for at kunne træffe gode valg, udfolde sit potentiale og skabe det liv man ønsker.

At klientens karakteristiske mønstre udspiller sig i alle betydningsfulde relationer og således også i den terapeutiske relation, giver en mulighed for at arbejde med klientens problemer i det terapeutiske rum her og nu.

Det medfører at terapien bliver følelsesmæssig intens og stiller store krav til terapeutens faglige overblik og tilstedeværelse. Som terapeut er det din opgave at intervenere aktivt, præcist og øjeblikkeligt for at hjælpe din klient med at se og ændre de negative mønstre. Desuden skal terapeuten kunne aflæse, vurdere og regulere de specifikke angstmanifestationer, således at angsten er tilpas, da både for høj eller for lav angst vil hæmme ny læring.

Et effektivt terapeutisk forløb indebærer, at såvel terapeut som klient er meget fokuserede og engagerede ift. klientens problemer og ønsker om bedring, og dette er både meget krævende og meget meningsfuldt. Heraf kommer ordet intensiv.

I kraft af metodens intensive og fokuserede karakter er det muligt at skabe store og permanente ændringer på forholdsvis kort tid. Deraf navnet korttidsterapi.

bottom of page