top of page

Krop-/Gestaltterapi er en terapiform som giver mulighed for at lære at leve i overensstemmelse med sig selv og andre, så man syntes livet er meningsfyldt.

Den udvikler og arbejder med selv-accept, det vil sige at kunne opleve sig selv, som man er på godt og ondt, uden at skulle skjule noget.

Den arbejder med det enkelte menneskes evne til at regulere, styre og udvikle sine meninger, tanker, oplevelser og handlinger, så mennesket selv kan skabe et meningsfyldt liv.

Den hedder Krop-/Gestaltterapi, fordi den tager udgangspunkt i, at kroppen, dvs. impulserne fra kroppen, kan afgøre hvad der er godt og dårligt, hvad der er rigtigt og forkert, dvs. kroppen er basis for ens liv og indeholder de nødvendige informationer.

Terapien er således rettet mod at opbygge en større følsomhed overfor de kropslige impulser, og lære at bruge disse som udgangspunkt for tanker, meninger og handlinger.

For at få dette udgangspunkt er det nødvendigt at bearbejde nogle af de begivenheder og forhold, som findes inde i os fra fortiden.

I den forbindelse ser Krop-/Gestaltterapien på det enkelte menneskes personlighedsstruktur, den traumatiske struktur og menneskets normer og vaner. Dette sker i det omfang, det er nødvendigt for at kunne forstå og overvinde de blokeringer, den angst, de modstande og uforløste forhold, mennesket bærer på, og forhindrer det i at gøre, hvad det har lyst til.

Krop-/Gestaltterapi er udviklet af Birthe Jakobsen og Niels Hoffmeyer, ved Institut for Gestaltanalyse.

bottom of page